Steve Jobs başarılı ve girişimci olarak iyi bilinen bir isimdir. Ama kendi deyimiyle söylediğine göre, işler, bir iç girişimci(intrapreneurship) sayesinde bu noktalara geldi.

Steve ve Apple, kitleler için ve yeni mevcut teknolojileri Steve Jobs’ın yaratıcı ve girişimci ruhu ile Steve Jobs ismini ve Apple’ı oluşturdu.

Steve Jobs, yani o dönemin popüler Apple Yönetim Kurulu Başkanı, 30 Eylül ’85’te “Newsweek”‘teki bir makalesinde, Apple’ın oluşmasını ‘İç Girişimciliğe’ bağlamıştı.

Daha önce ise aynı yıl içerisinde 4 Şubat ’85, “TIME” dergisi, Jobs’tan, “İşte İç Girişimci” diye bahsederek İç Girişimcilik ruhundan bahsetmişti. Aynı makale de Apple’ın oluşumu, Generals Motors(Saturn), AT&T, Data General, DuPont, ve Texas Instruments gibi şirketlerin içerisindeki İç Girişimcilik’ten bahsetmştir.

Ek bir dipnot olarak ise Apple Computer’ın iki büyük şirketin çalışanlarının oluşturduğu bir şirket olup, potansiyel de bir İç Girişimcilik örneği de sergiler. Steve Jobs, Atari, Hewlett Packard(HP)’de  part-time olarakta çalıştı.

Daha sonra 1980’de Steve Jobs, yirmi Apple Bilgisayar Mühendisi’ni seçerek diğer Apple çalışanlarından ayrı bir çalışma başlatmıştır. 20 çalışan, Apple Macintosh Bilgisayarı(MAC) oluşturmak için yaratıcı ve bağımsız çalıştılar. Bu MAC grupu, Steve Jobs’ın kişisel liderliğinde, tamamen bağımsız, Apple MAC bilgisayarı oluşturmak için iç girişimciliği kullandılar.