İç girişimcilik yoğun olarak girişimci karakteristik özellikleri gerektirmektedir. Dolayısıyla kurum içi problemlere ve fırsatlara kaliteli çözümleri bulup gerçekleştirebilecek insan kaynağını bulmak ve yönetmek zordur. Bunun başlıca sebepleri girişimci karakterin temeli olan,  özgür hareket etme, deneme-yanılma, kuralların dışına çıkma ve benzeri özelliklerdir.
Öncelikle kurum kendi kapasitesini aşmayacak sayıda girişimci çalışan istihdam etmelidir. İç girişimciler farklı performans kriterleri ile değerlendirilerek onlara tanınan özgürlüklerin diğer çalışanları olumsuz etkilememesi sağlanabilir. Mevcut personel içerisinden iç girişimci olmak isteyenler bu statüyü projeleriyle kazanabilmelidirler. Bir projesi olan tüm çalışanlara çeşitli destekler sunulabilir. Her durumda performans değerlendirmesi için danışmanlık almakta fayda vardır.
Bunlardan en önemlileri, mesaiden bir kısım zamanı iç girişimciliğe ayırmak, eğitim, test ve araştırma için çeşitli kaynaklar olabilir.