İç girişimciler karakteristik özellikleri gereği kendini eğitmesini bilen ve deneme yanılma ile öğrenen profesyonellerdir.İç girişimcilik ile ilgili hemen hemen hiç türkçe eğitim bulunmamaktadır. Bir kaç doktora tezi ve dergi makalesi dışında kaynak dahi yoktur.Yurtdışında ise çeşitli üniversitelerde kurumsal girişimcilik ile ilgili dersler ve MBA programları bulunmaktadır. İç girişimcilik ile ilgili kaynakların çoğunluğu yabancı dildedir.

Ayrıca iki fransız girişimci dört senedir “intrapreneurship conference” başlığı altında konferanslar düzenleyerek kurum içi girişimcilik konusunda ilk düzenli etkinliği gerçekleştirmektedirler. 2012 yılında Paris’te düzenlenen “Intrapreneurship Conference 2012” konferansına 10’un üzerinde ülkeden iç girişimci ve kurumsal girişimcilik uzmanı katılmıştır.

2012 yılında Paris' te düzenlenen iç girişim konferansı

2012 yılında Paris’ te düzenlenen iç girişim konferansı