Türkiye Cumhuriyeti devleti, çeşitli özel sektör kuruluşunun ve meslek örgütlerinin yeni ürün çıkartmak isteyen, teknoloji geliştirmek ve işini büyütmek isteyen firmalar için teşvik ve yarışmaları bulunmaktadır. Dikkatli bakıldığında sayılan amaçların girişimcilerin amaçları ile kesiştiği görülmektedir. Dolayısıyla çalışanınızın sahip olduğu iş fikrini bu olanaklar yardımıyla çok daha kolay bir şekilde hayata geçirmeyi deneyebilirsiniz. Kurumunuzun bu desteklerden yararlanmasını sağlamak için çalışanlarınızı bu konuda bilgilendirmeli, eğitmeli ve cesaretlendirmelisiniz. Çünkü çalışanlar bu desteklerden kurum için tek başına yararlanamazlar.
Tübitak, Teydeb, Sanayi bakanlığı, Kosgebin, Sanayi odalarının destekleri teknokentlerin ciddi vergi avantajları bulunmaktadır. Ayrıca GSM şirketleri ve bankalar çeşitli yarışmalar ve kredilerle bu tarz projeleri desteklemektedirler.

Bu konu ile ilgili yazılmış en faydalı özet yazı Ekim Nazım Kaya‘ nın blogunda verdiği PDF‘ lerdir.

http://www.goo.gl/LKqgF

http://www.goo.gl/eieec