Kurumsal girişimcilik atmosferini en kötü etkileyen durum, yönetim seviyesindeki güvensizliktir. Bu güvensizlik iç girişim adaylarının genel olarak çalışanlarının tamamının aidiyet duygusunu olumsuz etkileyip sabah gelip akşam giden verimsiz elemanlara dönüştürür. İç girişim yapabilecek kapasitedeki çalışan oturmuş bir işletmeye rakip olmanın sürdürülebilir bir model olmayacağının farkında olduğundan mevcut işletmeyi büyütecek şekilde iş geliştirecektir.
Kaliteli bir kurum içi girişim atmosferi yaratabilmek için şeffaf bir yapı oluşturulmalıdır.  İç girişimcinin ihtiyacı olabilecek pazar ve şirket bilgileri kabul edilebilir bir güvenlik seviyesinde iç girişimci tarafından ulaşılabilir olmalıdır. Yönetim şirkete fayda sağlayacak projelerle ilgilenmeli böylece diğer fikir sahiplerini cesaretlendirmelidir. Bu tarz projeler geliştirmek isteyen iç girişimcilere mesai saatleri içinde zaman, ihtiyacı olabilecek bilgiler, süreç takibi ve kaliteli geri bildirim, test ortamı, gerekli başlangıç bütçeleri ve bağlı oldukları yöneticiler tarafından desteklenmeleri sağlanmalıdır. Başarılı iç girişimciler yeni kurulacak şirketlere ortak edilmeli ve böylece şirket ile birlikte büyümeleri sağlanmalıdır.