İç Girişimcilik, Kurum içi Girişimcilik veya Kurumsal Girişimcilik (intrapreneurship) nedir?
İşletmelerin, şirketlerin, kendi içlerinde alternatif yollar bularak, yeni bir şeyler yapmalarını ve gelişmesini sağlayan bir terimdir.
İç Girişimci (intrapreneur) kimdir?
İşletme veyahut şirket içerisindeki bir fikri, düşünceyi veya projeyi, risk alma ve yenilik yapma yoluyla kârlı bir ürüne çevirmek için belirli bir sorumluluğu üstlenen kişidir.
İç Girişimcilerin Özellikleri nedir?
 • Öz motivasyonu yüksek olmalıdır.
 • Yenilikçi fikirler üretirler.
 •  Sabırlı olmalıdır.
 •  İşletmedeki girişimcilik ruhunu yükseltir.
 •  İkna edici kolejler hazırlar.
 •  Kabul edilebilir riskler alır.
 •  Kendini, müşterileri ve sponsorları memnun etmelidir.
 •  Kontrol yeteniği olmalıdır.
 •  Araştırma ve sorgulama yapmalıdır.
 •  Lider ve işletme içerisinde özel olma isteği vardır.
 •  Herhangi bir olumlu veyahut olumsuz durumda seçenekler yaratır.